Contract met waterzuiveraar Aquafin wordt opgezegd

BRUSSEL -

L.S.

BR>De Vlaamse regering besliste vrijdag het basiscontract van haar overeenkomst met de nv Aquafin voor de waterzuivering op te zeggen. Dat betekent niet dat er op korte termijn een eind komt aan de samenwerking met Aquafin, want de overeenkomst heeft een opzegtermijn van niet minder dan twintig jaar. Wel wil minister van milieu en landbouw Vera Dua met Aquafin gaan praten over een nieuwe beheersovereenkomst.

De nv Aquafin is een samenwerkingsverband van de Vlaamse overheid (via de GIMV) en privé-partners, dat in 1990 werd opgericht om via een gemengde financiering de hopeloze achterstand van Vlaanderen inzake waterzuivering aan te pakken. De nv zette een ambitieus programma op voor de bouw van waterzuiveringsinstallaties en riolen, maar krijgt ook heel wat kritiek te verduren. Na tien jaar wordt nog steeds maar de helft van het Vlaamse afvalwater gezuiverd, en niet iedereen is het eens met de voorkeur van Aquafin voor grootschalige projecten, in die mate dat Aquafin bij overstromingen nogal eens met de vinger wordt gewezen omdat de rioleringen en afvalwatercollectoren de waterhuishouding te zeer zouden verstoren. Minister Vera Dua wil nu met Aquafin rond de tafel gaan zitten om een nieuwe en andere beheersovereenkomst af te sluiten.