Limburgse bouwsector zit met structureel probleem

De Confederatie Bouw Limburg (CBL) slaakt een alarmkreet over de tewerkstelling in de bouw. Het aantal vacatures blijft maar stijgen, terwijl het aantal beschikbare werkzoekende bouwarbeiders elke maand daalt. De situatie in Limburg is als gevolg van een structureel probleem nog erger dan elders in het land.

Jos STERK

BR>

Procentueel gezien is in deze provincie een groter gedeelte van de beroepsbevolking in de bouw tewerkgesteld. Bovendien is er in Limburg een tekort aan scholen die een bouwopleiding verschaffen.

De naakte cijfers camoufleren in feite de ernst van het probleem. In mei waren er bij de VDAB in Vlaanderen 6.919 werkzoekende bouwarbeiders geregistreerd. Dat aantal loopt voor Limburg op tot 1.205. Daartegenover staan voor Vlaanderen 3.089 vacatures die bij de VDAB lopende zijn. Hiervan neemt Limburg er 537 voor zijn rekening. Op het eerste gezicht zijn er dus meer werkzoekenden dan vacatures in de bouw.

Uit een doorlichting van de ingeschreven werkzoekenden is echter gebleken dat veel van hen om diverse redenen niet meer beschikbaar zijn voor een job in de bouw.

De concrete voorbeelden spreken voor zich. Bij een onderzoek in de regio Tongeren was maar 10% van de ongeveer 250 ondervraagde werkzoekenden echt geïnteresseerd om bij een bouwbedrijf aan de slag te gaan. Het merendeel van de bij de VDAB geregistreerde bouwvakkers beschikte niet over de juiste motivatie, was ongeschikt voor een baan in de sector of had zich eerder toevallig aangemeld.

Personeel

Dat de nood aan bouwarbeiders in Limburg zo mogelijk nog groter is dan in de rest van Vlaanderen, heeft te maken met een structureel probleem. Hier werkt 7% van de beroepsbevolking in de bouw en dat percentage ligt gevoelig hoger dan het landelijk gemiddelde. Van het aantal leerlingen in onze scholen volgt anderzijds maar 4,9% een bouwopleiding. Gevolg is dat het tekort op de arbeidsmarkt alsmaar groter wordt.

De cijfers van de VDAB blijken bovendien niet de volledige situatie op de markt weer te geven. Niet alle vacatures in de bouwsector worden bij de VDAB ingediend. Heel wat bouwvakkers gaan aan de slag via vrienden of kennissen, reageren op een advertentie of dienen spontaan hun sollicatie bij een werkgever in.

De CBL roept dan ook alle jongeren die een bouwopleiding hebben gevolgd op om ook effectief werk te zoeken in deze sector, en wil de bouwopleiding naar voor schuiven voor jongeren die voor een beroepskeuze staan.

Aangeboden door onze partners