Meer kledingproductie naar lageloonlanden

De productie van kleding is vorig jaar in België met 27 procent gedaald. Sinds 1995 gaat het om een afname van 60 procent. Tegelijk neemt de overheveling van productie-eenheden naar lagelonenlanden nog steeds toe. Daarenboven kreeg de tewerkstelling in de kledingsector een klap van 20 procent. Dat is vooral te wijten aan de sluiting van Levi's.

Kurt MEERS

BR>«Als gevolg van het Levi's dossier (ontslag voor zo'n 1.000 werknemers) was 1999 een moeilijk te duiden jaar op statistisch vlak,» zegt Bernard Siau, voorzitter van de Kledingfederatie over het jaarverslag van de sector. «De regering heeft al goed werk geleverd. Helaas moeten wij ook negatieve elementen vermelden. De plannen rond de verplichte startbanen en de arbeidstijdverkorting tot 35 uur per week tarten elke verbeelding. De echte werkzoekenden vinden tegenwoordig een job.» De Kledingfederatie merkt op dat de overheveling van productie-eenheden naar het buitenland steeds minder met loonkosten, dan wel met een tekort aan personeel te maken heeft.

China

Die delokalisatie blijft een arbeidsintensieve sector als de kledingproductie erg nadrukkelijk beheersen. Het aantal in België geproduceerde kledingstukken liep vorig jaar terug met 27 procent. Het gaat zelfs om een daling van 60 procent over een periode van 5 jaar. De omzet van alle kledingbedrijven daalde met iets meer dan 4 procent tot bijna 100 miljard frank.

Niet toevallig is de productie van kledingstukken in het buitenland de jongste jaren met 40 procent gestegen. Het tekort op de handelsbalans (grotere invoer dan uitvoer) is bijgevolg toegenomen met 22,5 procent in 1999. Dit is vooral te wijten aan de sterk verhoogde invoer uit landen als China (+30 procent), Indonesië (+40 procent) of Thaïland (+24 procent).

In landen uit het voormalige Oostblok is een sterke verschuiving merkbaar van Polen en Tjechië richting Oekraïne, Roemenië en Bulgarije. 83 procent van alle Belgische kledingondernemingen produceert momenteel meer dan de helft in het buitenland. In 1993 was dat amper 49 procent van de bedrijven.