Sneller boek ontlenen van andere bibliotheek

Print
Wie een boek, dvd of cd wil uitlenen die in zijn plaatselijke openbare bibliotheek niet aanwezig is, kan daar voortaan sneller aan geraken via het Provinciaal Steunpunt Limburgse Bibliotheken.
BR>
De provincie gaat de Limburgse bibliotheken rechtstreeks subsidiëren per document dat van de ene naar de andere bieb circuleert. “Hiermee willen we vermijden dat de gebruiker te lang moet zoeken naar een boek”, zegt gedeputeerde van Cultuur Gilbert Van Baelen.

In Limburg zijn er drie grotere bibliotheken: de stedelijke van Hasselt en Genk en de provinciale bieb in Hasselt. Het interbibliothekair leenverkeer (IBL) geeft de gebruiker de mogelijkheid om documenten die in zijn - kleinere - gemeentebibliotheek niet aanwezig zijn, aan te vragen in een andere bieb.

“IBL geeft de mensen toegang tot een zeer ruim aanbod, maar de bibliotheken maken er weinig gebruik van omdat het duur is”, weet Van Baelen. “Met de nieuwe subsidies stimuleren we de bibliotheken tot meer samenwerking. Op middellange termijn kunnen ze nu ook afspraken maken over collectievorming. Bepaalde bibliotheken kunnen zich dan specialiseren.”

Bibliotheken die een document leveren aan een andere bibliotheek, krijgen een subsidie van 6 euro per boek, tijdschrift, dvd of cd. In het reglement zijn ook afspraken gemaakt om de documenten snel bij de aanvrager te krijgen.