Ook Vlaming struikelt over inburgeringstest

- Nieuwkomers in Vlaanderen die willen slagen voor hun inburgeringscursus hebben het niet echt onder de markt. De test waar zij voor moeten slagen, blijkt zelfs voor veel Vlamingen een struikelblok.

Op onze website kan u sinds donderdag de inburgeringstest zelf doen. Daaruit blijkt dat heel wat autochtonen de Belgische wetgeving zelf niet helemaal beheersen. De tien (niet onoverkomelijk moeilijke) multiple choice-vragen worden door gemiddeld 78% van de mensen juist beantwoord. Met andere woorden: per vraag verslikken ongeveer 1 op de 5 lezers zich.

Antidiscriminatiewet

De vraag waarbij de meesten het in Keulen hoorden donderen, was die rond de antidiscriminatiewet. Nauwelijks de helft van de mensen weet dat de werkgever de antidiscriminatiewet overtreedt indien hij een andersvalide ontslaat, enkel en alleen omdat die in een rolstoel zit. Een werkgever mag dus met andere woorden wel straffeloos iemand ontslaan omdat hij/zij te laat komt, of omdat hij/zij het Nederlands niet beheerst en daardoor de veiligheidsvoorschriften niet begrijpt.

Een andere struikelblok was de vraag over godsdienst en levensbeschouwing. Meer dan 4 op de 10 denken foutief dat alle leerlingen in België het vak godsdienst verplicht moeten volgen. Eveneens 40% weet niet dat een autoverzekering in ons land verplicht is.

Anderzijds zijn er ook een aantal vragen waar niet veel mensen moeite mee ondervonden. Hoewel het niet tot de directe leefwereld van de meeste Vlamingen behoort, weet toch bijna 96% dat moslims tijdens het offerfeest thuis geen schaap mogen slachten. 94% is er zich dan weer van bewust dat spiegels niet in de glasbak horen.

Goed zedelijk gedrag

92% tenslotte begaat geen flater als hij/zij in het gemeentehuis aangifte gaat doen van de geboorte van een zoon of dochter. Zij beseffen immers dat ze zich moeten aanmelden met een formulier “vaststelling van de geboorte”, de identiteitskaart van de ouder en het huwelijksbewijs. Een bewijs van goed zedelijk gedrag moeten ze niet kunnen voorleggen.

JoRa

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer