G7 ntwijkt beurscrach en pleit voor evenwichtige, duurzame groei

WASHINGTON - De ministers van financiën en voorzitters van de centrale bank van de zeven rijkste landen (G7) hebben zich zaterdag uitgesproken voor een "meer evenwichtige en dus duurzamere" economische groei waarin een "aangepast" IMF een belangrijke rol moet blijven spelen.
BR>De G7 benadrukte dat sinds hun vorige bijeenkomst begin dit jaar "de groeivooruitzichten voor de geïndustrialiseerde landen - en de wereldeconomie in zijn geheel - er blijven op vooruit gaan". De ministers weigerden rechtstreeks in te gaan op de koersval van Wall Street.
"Wij hebben ons gebogen over de financiële en de wisselmarkten', zo klonk het. De G7 verdedigde daarbij de stelling dat de wisselkoersen de werkelijk economische krachtverhoudingen moeten weerspiegelen, een toespeling op de verhouding tussen de sterke yen en de zwakke euro.
De ministers van de zeven rijkste landen vinden ook dat het IMF zijn cruciale rol in de wereldeconomie moet blijven spelen. Het IMF, dat leningen ter beschikking stelt aan arme landen, moet volgens de G7 wel de leningsvoorwaarden eenvoudiger en aantrekkelijker maken. Het fonds zou ook beter moeten gaan samenwerken met de privésector, zodat een eventuele crisis makkelijker kan voorkomen of opgelost worden.
De crisis die Rusland twee jaar geleden trof, lijkt ondertussen stilaan verteerd. Volgens de G7 likte de Russische beer zijn wonden en is de tijd dan ook rijp om verdere economische hervormingen door te voeren. "Wij wachten met spanning op de voorstellen en plannen voor economische hervormingen van de nieuwe (Russische) president", stelde de G7 voorzichtig.