“Stevaert mag schieten op OLS”

/BRUSSEL - Door een lacune in de regelgeving mag gouverneur Steve Stevaert op zondag 6 juli eigenlijk niet het openingsschot afvuren op het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) in Opoeteren. De Vlaamse parlemenstleden Ludo Sannen (sp.a) en Joris Vandenbroucke (Pro) lossen dit nu op met een decreetswijziging.
“Het OLS is met 160 deelnemende schutterijen en 40.000 toeschouwers een van de belangrijkste schutters-evenementen van het land. Het wordt traditioneel geopend met een schot door de gouverneurs van beide Limburgen”, zegt Vandenbroucke. “Wapens die in het bezit zijn van volksculturele verenigingen worden volgens de federale wet beschouwd als vrij verkrijgbare wapens. Daardoor mag onze gouverneur een schot afvuren op het OLS, net als geïnteresseerde passanten, zonder dat ze een document moeten kunnen voorleggen.”
Voorts geldt ook het Vlaamse sportschuttersdecreet, en daar wringt het schoentje. “Het KB in de federale wapenwet stelt uitdrukkelijk dat de regeling geldt met uitsluiting van enige vorm van sportschieten zoals bedoeld in de gemeenschapsdecreten”, aldus Sannen. “Meteen is de buks waarmee onze gouverneur het openingsschot lost, geen vrij verkrijgbaar wapen meer. Het sportschuttersdecreet stelt immers dat alle schietdisciplines die door schietsportfederaties worden aangeboden - dus ook het OLS - schietsporten zijn, en om die te beoefenen heb je een sportschutterslicentie nodig. Wie er wil schieten moet bijgevolg over een sportschutterslicentie beschikken. Een schot door de gouverneur of anderen op het OLS kan dus niet en het werven van nieuwe leden wordt moeilijker. Een mooie traditie komt zo onder druk te staan.”
Snle decreetswijziging
Het buksschieten wordt beoefend met een specifiek, handgemaakt wapen dat niet in de reguliere wapenhandel verkrijgbaar is. Het is vrij duur en daarom vaak eigendom van de vereniging. “Wij willen het sportschuttersdecreet wijzigen en het buksschieten uitsluiten als sportschieten. Buksen van verenigingen worden zo vrij verkrijgbare wapens op volksculturele manifestaties”, zeggen Vandenbroucke en Sannen. Omdat ook meerderheidspartijen Open Vld (Laurence Libert) en N-VA (Jan Peumans) hun voorstel van decreet hebben getekend, kan dat voor 6 juli in de plenaire vergadering gestemd worden. “Het OLS 2008 zal dus in een rechtszeker kader kunnen plaatsvinden”, luidt het.
Yves LAMBRIX