Nieuw artikel

PERSBERICHT GROOTSTE SLim-ACTIEWEEKEND OOIT Zondag 20 april 00.30u Gouverneur Steve Stevaert - gedeputeerde voor verkeer Hilde Claes De SLim-cijfers van 2007 waren niet zo positief. Het aantal positieven verhoogde; van de 13.571 personen die een ademtest moesten ondergaan, waren er 7,1% positieven.

bsouffreau

Bovendien is het verschil met de resultaten van de BOB-eindejaarscamapgne, significant: gemiddeld stellen we 3 à 4% minder positieven vast tijdens Bob dan tijdens SLim het hele jaar door. Het is dus uitermate belangrijk de objectieve én subjectieve pakkans te verhogen. We focussen daarbij op het weekend, omdat de weekendongevallen toch nog altijd een probleem blijven. Zo valt 40% van het totaal aantal verkeersdoden, in het weekend. Maar niet alles is negatief: het feit dat er meer positieven waren, kan ook betekenen dat er méér en gerichter werd gecontroleerd. De inspanningen van de politiediensten werpen dus vruchten af en kaderen steeds meer en meer specifiek in de doelstellingen van de SLim-actie! Sensibilisatie en communicatie "Toch moeten we blijven inzetten op sensibilisatie en communicatie, want alleen zó kunnen we het misverstand uit de weg helpen, dat rijden en drinken enkel 'not done' is tijdens eindejaar", aldus gedeputeerde voor verkeer Hilde Claes. "We gaan dit jaar dan ook méér nog dan vorig jaar, ons richten op sensibilisatie en communicatie op een originele manier", vervolgt de gedeputeerde. De mascotte SLimmeRik zal in 2008 niet uit straatbeeld weg te slaan zijn; zelfs in alle Limburgse politiehoofdcommissariaten komt ie te staan! Hij komt ook terug op de gadgets die de politiediensten dit jaar uitdelen aan de goede bestuurders: leuke én handige post-itjes. "Daarnaast gingen we voor 2008 een unieke samenwerking aan met De Lijn Limburg ", aldus gedeputeerde Claes. "Samen stellen we vandaag de SLim-Spartacusbus voor, volledig bekleed in het teken van de strategische samenwerking tussen De Lijn en de provincie Limburg. Als eyecatcher zal deze bus worden ingezet op tal van Spartacus- en/of SLim-evenementen. Daarbuiten rijdt de bus een volledig jaar in gewone dienst, doorheen de hele provincie!" In de zomer komt er een nieuwe SLim-zomeractie, waarbij SLimmeRik en DommeRik de Limburgse evenementen, festivals en fuiven opnieuw "onveilig" zullen maken, zij het op een iets andere manier. We kijken daarnaast ook hoe we vanaf 2008 kunnen samenwerken met de Horecasector om onze boodschap te verspreiden op een originele manier. Daarnaast zijn we vorig jaar aangenaam verrast geweest over de goede reportage in de media, van de SLim-cijfers en -acties. We zijn dan ook verheugd dat ook voor 2008 tal van media al hun medewerking hebben toegezegd! SLim-wedstrijd Zoals in de vorige jaren, komt er ook dit jaar weer een grote SLim-wedstrijd, die vandaag begint en loopt tot begin december. Wat is het nut van zo'n wedstrijd, zal u zeggen? Gedeputeerde Claes: "Wel, we willen hiermee in de eerste plaats werken aan de naambekendheid van SLim. Daarnaast wilden we aan de "negatieve" kant van de controles ook een plezanter iets koppelen. Wat beter dan een leuke wedstrijd, met mooie prijzen?" Tijdens de alcoholcontroles delen de politiediensten wedstrijdkaartjes uit aan de bestuurders die negatief blazen. Zo krijgen zij de eerste kans om mee te spelen aan de wedstrijd. Dat gaat heel eenvoudig: gewoon sms'en naar 3623 (geen wedstrijdvragen meer). Elke week loten we een weekwinnaar uit, die een leuke prijs wint; bovendien zijn deze weekwinnaars automatisch de finalisten voor de grote SLim-finale. Als hoofdprijs mogen we dit jaar weer een prachtige, splinternieuwe, gratis Ford Mondeo weggeven, made in Limburg en volledig geschonken door de Limburgse Ford-verdelers! Daarnaast krijgt de winnaar ook nog een jaar gratis Ford Autoverzekering. StudioTVL Vanaf 23 april, tot en met 5 november, komt er elke woensdag tussen 17.00u en 17.30u een half uur SLim-TV tijdens StudioTVL. Na een weergave van de resultaten van het afgelopen weekend, wordt elk programma gewijd aan een ander, zeer concreet verkeersthema, met praktische tips, informatie, interviews met relevante personen, getuigenissen enz. Ook de weekwinnaar van de SLim-wedstrijd wordt tijdens de uitzending bekendgemaakt. TVL speelt daarnaast ook een belangrijke rol in de organisatie van de wedstrijd. Ook met Het Belang van Limburg werken we momenteel nog een leuke SLim-samenwerking uit. SLim-controles 2008 "Verkeersveiligheid blijft een prioriteit" bevestigt gouverneur Steve Stevaert, "en willen we minder verkeersslachtoffers dan moeten we blijven inzetten op een sterk controlebeleid. Ook in 2008 zullen de Slim-acties onverminderd doorgaan. Zo hebben we met de politiediensten afgesproken om vanaf 2008 de wekelijks SLim-controles op te trekken tot minstens 4 politiezones (in plaats van 3 in 2007) élk weekend". Daarnaast plannen we in 2008 2 grote actieweekends waarin ALLE politiezones tegelijk controles houden. Het eerste maakt u nu mee! Vergelijking resultaten SLim februari - maart 2007-2008 We geven u al enkele cijfers mee van de SLim-controles van dit jaar en vergelijken die met dezelfde periode in 2007. We willen wel wijzen op de beperkte draagwijdte van deze cijfers. "We stellen allereerst vast dat er in 2008 (februari-maart) al serieuze inspanningen zijn gedaan door de politiediensten ten opzichte van dezelfde periode in 2007: resp. 3.887 tegenover 2.623 ademtesten zijn er al afgenomen" aldus gouverneur Stevaert. Het percentage positieve bestuurders is lichtjes gestegen: van 5,46% naar 6,23% máár dit is wél lager dan het algemene gemiddelde van 2007 (7,1%). "Opvallend vaststelling", zegt de gouverneur "dat bijna 3 op 4 van de positieven stevig hadden doorgedronken! (> 0,8 promille). Eén op 3 moest het rijbewijs inleveren. Van het aantal op drugs geteste personen, was er méér dan helft positief. "De politiediensten controleerden in februari-maart van dit jaar al 3.000 voertuigen méér op snelheid dan in dezelfde periode van vorig jaar" (16.918 in 2007, 19.917 in 2008). Het percentage hardrijders ligt ook lager: 6,10 % dit jaar tegenover 8,05% vorig jaar. "Interessant is ook om even te kijken naar de ongevalscijfers in deze referentieperiode", besluit gouverneur Stevaert. "Daar merken we dat er in 2008 minder letselongevallen gebeurden én dat er in 2008 3 doden minder vielen dan in 2007; hopelijk kan deze tendens zich voortzetten", zegt de gouverneur. Uitgebreidere informatie en meer cijfers, vindt u in de tekst die in de persmap steekt.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer