Ook Europa wil gegevens van vliegtuigpassagiers

Ook de Europese Unie verzamelt straks passagiersgegevens in de luchtvaart. Er zullen waarschijnlijk 19 soorten gegevens worden gevraagd aan alle passagiers die naar een van de 27 landen van de EU vliegen of het Europese luchtruim verlaten.

bsouffreau

BR>

Europees Commissaris van Justitie Franco Frattini zal vandaag een voorstel bekendmaken. Het Amerikaanse persbureau Associated Press zei maandag te weten dat er 19 gegevens van passagiers (zoals namen, telefoonnummers, adressen, e-mailadressen, betalingsgegevens, enz.) zouden worden opgeslagen in een databank voor een periode van dertien jaar. De maatregel, die nog moet worden goedgekeurd door de lidstaten, kadert in de bestrijding van terrorisme.

Het Europese systeem doet denken aan dat van de Verenigde Staten. Het zogenaamde 'Passenger Name Record' verzamelde oorspronkelijk 34 persoonsgegevens. Er kwam veel kritiek omdat er onvoldoende waarborgen zouden zijn voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Europarlementslid Frieda Brepoels (N-VA), plaatsvervanger in de commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, neemt aan dat het voorstel van Frattini een reactie is op het opgedrongen akkoord met de VS.

Frieda Brepoels: “In principe is er geen bezwaar tegen antiterreurmaatregelen, maar we moeten ons toch afvragen of ze ook efficiënt zijn. Werden daar al aanslagen mee vermeden? Er is niets tegen een efficiënte aanpak, maar er moet een evenwicht zijn tussen veiligheidsmaatregelen en bijkomende lasten voor reizigers. We wachten ook nog steeds op een klare definitie van terrorisme.”

RVH

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer