Dannie D'Hondt sleept Lokeren voor rechtbank

Print
DENDERMONDE -
BR>Dannie D'Hondt spant een rechtzaak aan tegen Lokeren. De doelman die eind vorig seizoen moest vertrekken bij Sporting, meent nog recht te hebben op 800.000 frank. «Mijn contract bevatte een clausule die Lokeren verplichtte dat bedrag te storten bij de pensioensverzekering,» aldus D'Hondt, die NAC aan het einde van het seizoen verlaat om naar België terug te keren. «Lokeren heeft nooit gereageerd op onze ingebrekestellingen, dus rest ons alleen de arbeidsrechtbank.»
Via Sporta dat vergeefs bemiddelde, werd advocaat Maeschalk ingeschakeld, die de zaak eerstdaags inleidt. Bij Lokeren maakt men zich niet druk om het dreigement. Manager Verhoost: «Het berust op een misverstand. Wij blijven ervan overtuigd dat we hem geen geld meer moeten.»