De Gucht betreurt onmacht VN-Veiligheidsraad over Kosovo

Print
Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht zegt in een persbericht dat hij betreurt dat de VN-Veiligheidsraad niet bij machte was om het Kosovo-dossier tot een goed einde te brengen. Hij reageert daarmee op de mislukte VN-vergadering over de onafhankelijkheid van Kosovo. De kwestie verhuist opnieuw naar de contactgroep die de onafhankelijkheid van de Servische provincie zal proberen te regelen.
"Hierdoor komt een voorlopig einde aan de werkzaamheden van de Veiligheidsraad betreffende het Kosovo-dossier. Maar het dossier verdwijnt daarmee niet van de tafel. Alle partijen, ook Rusland, zijn het er immers over eens dat het status quo in Kosovo onhoudbaar is", zegt De Gucht.

De Open Vld-minister meent dat de Europese Unie haar verantwoordelijkheid in de komende onderhandelingen moet opnemen. "We beschikken daartoe over een solide basis met de Raadsbesluiten van februari en juni 2007 waarin duidelijk werd gesteld dat Athisaari-voorstellen het richtsnoer bieden voor de Europese beleidsverklaring".