Vrijdag wordt nieuwe Waalse minister-president aangeduid

Print
De Waalse regering moet nog voor de politieke vakantie een nieuwe minister-president krijgen.
Vrijdag zijn er vergaderingen gepland in het parlement van de Franse Gemeenschap en het Waals parlement. Het bureau van het Waals parlement moet daarvoor woensdagmiddag het licht op groen zetten.

Het parlement van de Franse Gemeenschap moet vrijdag om 9 uur in Brussel samenkomen. De vergadering van het Waals parlement is voorzien om 11 uur in Namen. Op de dagorde staat enkel een mededeling van de Waalse regering. Daarover is vrijdagmiddag een debat en een stemming voorzien.

Concreet gaat het om de aanduiding van een nieuwe Waalse minister-president.