Limburgse economie gaat er lichtjes op achteruit

Print
Met een score van +18,9 blijven de Limburgse ondernemers positief over de economische toestand binnen hun bedrijven. Toch tekende er zich een daling ten opzichte van vorige POL (Polsslag Ondernemend Limburg)- van de werkgeversorganisties Unizo - en VKW-Limburg af. Het POL-cijfer voor april 2007 bedroeg 22,6. De lichte daling is enerzijds te wijten aan het achterblijven van winstmarges en een lagere investeringsgroei.
Uit de elektronische bevraging die de Limburgse werkgeversorganisaties uitvoerden bij zowat 2000 Limburgse ondernemers en bedrijfsleden over de toestand van de Limburgse economie valt af te leiden dat in het tweede kwartaal de sterke tewerkstellingsgroei aanwezig bleef, maar dat de exportactiviteiten duidelijk teruggevallen zijn.

Anderzijds valt ook op dat de bedrijfsleiders heel wat minder optimistisch uitkijken naar het net begonnen derde kwartaal. Dat is vooral het geval bij de grootste bedrijven, deze met meer dan 500 werknemers. Volgens de Limburgse werkgeversorganisaties is die negatieve stemming over het komende kwartaal bij de grootste bedrijven misschien een voorbode voor een conjuncturele terugval.

Vooral de bedrijven tussen de 20 en de 100 werknemers waren verantwoordelijk voor een tewerkstellingsaangroei in het tweede kwartaal. Wat de verschillende sectoren betreft, gaat enkel de groothandel er nog verder op vooruit en blijft de dienstensector de beste presteerder. De industrie doet het daarentegen minder goed. Opvallend is ook dat de storm in de bouwsector is gaan liggen en nu in rustiger vaarwater is beland. Wat de regioanalyse betreft, kenden enkel Zuid - en West-Limburg een sterker kwartaal.

VKW - en UNIZO-Limburg peilden bij de ondernemers ook naar het belang van milieumaatregelen. 87 procent van de ondervraagde bedrijfsleiders zei zich verantwoordelijk te voelen om iets te doen aan de problematiek rond de uitstoot van CO2. Een grote meerderheid van 85 procent vreesde er naar eigen zeggen ook voor dat het sluiten van de kerncentrales vanaf 2015 de energievoorziening van hun bedrijf in het gedrang zou brengen.

Tot slot gaf 85,3 procent van de ondervraagde ondernemers aan om milieumaatregelen in hun bedrijf ingevoerd te hebben. In bijna 60 procent van de gevallen ging het om energiebesparingsmaatregelen.