Protocol tussen politie en De Lijn Limburg optimaliseert veiligheid

Print
De openbare vervoersmaatschappij De Lijn heeft dinsdag een protocol met de Limburgse politiediensten ondertekend. Het protocol moet ervoor zorgen dat zowel De Lijn als de Limburgse politiediensten alert zijn en effectiever kunnen optreden. Het protocol heeft anderzijds ook tot doel om de veiligheid van buschauffeurs en reizigers te optimaliseren.
Het protocol kwam tot stand op initiatief van de Limburgse gouverneur Steve Stevaert en vloeit voort uit een eerder samenwerkingsverband dat de Lijn en de Limburgse politiediensten afsloten. Ook de akkoorden die op regionaal niveau werden afgesloten tussen de minister van Binnenlandse zaken en de Vlaamse minister van Mobiliteit zitten in dit protocol vervat. Die akkoorden hadden betrekking op een versterkte samenwerking tussen De Lijn en de politie, de inzet van extra lijnspotters, de oprichting van een veiligheidsdienst binnen De Lijn en de invoering van administratieve boetes.

Het nieuwe Limburgse protocol is het resultaat van verscheidene bijeenkomsten tussen verantwoordelijken van De Lijn en de politie en dit naar aanleiding van enkele incidenten met buschauffeurs van De Lijn in Limburg die zich in de loop van vorig jaar voordeden. Hoewel er in Limburg in vergelijking met de rest van Vlaanderen minder veiligheidsproblemen op de bussen worden gesignaleerd, moet het protocol ook gezien worden als een nauwere manier van samenwerken, waarbij de chauffeurs van De Lijn naast gevallen van agressie ook defecte verkeerslichten kunnen signaleren of doorgangen die belemmerd zijn, zo zei Peter Vandenbergh van De Lijn Limburg.

Stevaert liet dinsdag nog weten dat er één keer per jaar een bijeenkomst van de ondertekenaars van het protocol zal plaatsvinden om na te gaan of de afspraken opgevolgd worden en desgevallend nog verbeterd kunnen worden.