Verantwoordelijke radio Vaticaan pleit voor vrouwelijke kardinalen

De Duitse pater Eberhard von Gemminger, directeur van de Duitse programma's van Radio Vaticaan, heeft zondag verklaard positief te staan tegenover de benoeming van vrouwen tot kardinaal waardoor zij aan de pauskeuze kunnen deelnemen.

Belga

"Ik droom ervan dat de pauskeuze in de toekomst kan gebeuren door een groep van 60 mannen en 60 vrouwen", verklaarde de pater in een interview met de krant Il Messagero. "Het gaat niet om een feministisch discours. Het gaat enkel om realisme en rechtvaardigheid. Vandaag is het niet doenbaar, maar over honderd jaar, wie weet? ", voegde hij eraan toe.

De pater herinnert eraan dat er in de loop van de geschiedenis mannen tot kardinaal werden benoemd die geen priester waren. "Vele leken hebben het kardinalenpurper gekregen, waarom in de toekomst dan niet denken aan vrouwelijke kardinalen? ".

Pater Gemminger is er zich van bewust dat dit tijd zal vergen. Om te beginnen zou men al meer vrouwen in de pauselijke Raden kunnen opnemen, aldus de pater. Volgens hem hebben vrouwen het voordeel dat zij een meer humane kijk op de wereld hebben. Dat kan ook nuttig zijn voor het Vaticaan, aldus pater Gemminger. In sommige situaties zijn vrouwen ook stipter en minder bereid tot compromissen, aldus de pater, die in dit verband verwijst naar personen als Merkel en Tacher.