Nieuwe bedrijvenzones op komst in Aarschot

Print
De Vlaams-Brabantse deputatie heeft een voorontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan goedgekeurd voor de uitbreiding van de bedrijvenzone Nieuwland in Aarschot. Aarschot heeft hiermee voor het eerst sinds 1992 opnieuw zicht op bijkomende bedrijvenzones.
De stad kampt momenteel met een nijpend gebrek en zag de jongste jaren al diverse bedrijven naar elders trekken.

Het bedrijvenpark Nieuwland wordt uitgebreid met 8 hectare. Over een jaar wil de provincie nog 37 hectare bijkomende bedrijvenzones in de Aarschotse regio aanduiden.

De uitbreiding van Nieuwland verloopt parallel met de geplande herinrichting van de stationsomgeving. Ter hoogte van de Kop van Nieuwland is nog 6 hectare ruimte voorzien voor kantoren. Daarnaast is nog bijkomende ruimte voor horeca en huisvesting gepland en een park van 12 hectare.