Vijf kleine darmpoliepen bij Bush weggehaald

Print
De Amerikaanse president George Bush heeft zaterdag een darmonderzoek ondergaan waarbij vijf kleine poliepen zijn verwijderd. Geen van de poliepen biedt reden tot zorg, maar ze worden voor alle zekerheid aan een microscopisch onderzoek onderworpen. De uitslag daarvan is binnen 72 uur bekend.
Bush hoefde voor het onderzoek niet naar het ziekenhuis: de behandeling, bedoeld om darmkanker in een vroeg stadium op te sporen, vond plaats op het presidentiële buitenverblijf Camp David.

De laatste keer dat Bush werd onderzocht was in 2002. Net als destijds droeg Bush zaterdag gedurende het onderzoek tijdelijk zijn bevoegdheden over aan vice-president Dick Cheney.

Bush is een kandidaat voor een vijfjaarlijks darmonderzoek omdat bij hem eerder, in 1998 en 1999, darmpoliepen werden ontdekt.