Nationale feestdag: 6.580 mensen bezoeken federaal parlement

Print
Ter gelegenheid van de nationale feestdag hebben zaterdag 6.580 mensen het Paleis der Natie, de zetel van het federaal parlement, in Brussel bezocht.
In 2006 kwamen 6.625 bezoekers een kijkje nemen in de verschillende zalen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van de Senaat.

Dit jaar werd een tentoonstelling opgezet voor de bezoekers over de onderhandelingen die leidden tot het Verdrag van Rome in 1957, in het kader van zijn vijftigjarige bestaan.