Een op twee dreigt bedrijfspensioen mis te lopen

Print
De democratisering van het aanvullende pensioen via het werk stokt. Voor het eerst zien de grote verzekeraars geen groei meer in de meest gangbare vorm, de groepsverzekering.
Ook de verhoopte doorbraak van de sectorale pensioenfondsen blijft uit, zo schrijft De Morgen woensdag.

Daardoor dreigt een tweespalt te ontstaan bij de 2,4 miljoen Belgische loontrekkenden. Een kleine helft onder hen heeft momenteel een aanvullend pensioen, de andere helft niet. Het overheidsdoel om driekwart van de werknemers te verzekeren van een aanvullend pensioen, een schokdemper voor de vergrijzing, lijkt mijlenver weg.

Het aanvullende pensioen (de tweede pensioenpijler) is de spaarpot voor de oude dag die een werknemer, bovenop het staatspensioen (de eerste pijler), kan opbouwen via het werk. Er zijn twee vormen: de groepsverzekering die de werkgever organiseert en het pensioenplan via een bedrijfs- of sectorfonds.

De verzekeraars zien in het eerste trimester van 2007 geen stijging meer in de groepsverzekeringen, zo blijkt uit cijfers van verzekeraarsunie Assuralia. Om de uitbouw van het aanvullende pensioen een tweede adem te geven, zal de nieuwe regering de wetgeving moeten vereenvoudigen, vinden de verzekeraars.