Vzw prins Laurent speelt twee derde subsidies kwijt

Print
De vzw Kint van prins Laurent speelt twee derde van haar subsidies kwijt.
Zowel Vlaanderen als het Waalse en het Brusselse gewest zetten de schaar in het budget, dat zakt van ongeveer 400.000 euro tot 130.000 euro.

Vlaanderen heeft uiteindelijk beslist de huidige basissubsidie van 178.000 euro terug te schroeven tot 60.000 euro. Ook Wallonië en Brussel verminderen de financiering van de vzw met twee derde. De vzw houdt zo nog ongeveer 130.000 euro per jaar over.

Dat bedrag kan nog wel aangevuld worden met projectsubsidies, maar die zullen aan Vlaamse kant wel volgens de normale regels beoordeeld worden. Dat betekent dat de vzw Kint de concurrentie met andere instellingen moet aangaan. De gewestregeringen trekken zich ook terug uit de raad van bestuur van het Kint.

De vzw zal zich nu grondig moeten herstructureren om te overleven. Jacques Wirtgen, de directeur van de vzw, zei eerder dat hij niet meer in staat zal zijn om zijn personeel te betalen als Vlaanderen zijn subsidie terugschroeft. Hij dreigde ook al met gerechtelijke stappen.