Negen op de tien Belgen willen les over EU op school

Print
Meer dan negen Belgen op de tien vinden dat scholen les moeten geven over de Europese Unie. Vierenzeventig procent is voorstander van een gemeenschappelijk opleidingsprogramma voor leraars en drieënzestig procent van de Belgen suggereert de oprichting van Europese scholen in de zevenentwintig lidstaten. Dat blijkt uit de dinsdag bekend gemaakte Eurobarometer.
De steun van de Belgen voor de Europese Unie lijkt toe te nemen, want het onderzoek wijst uit dat zeven Belgen op de tien het EU-lidmaatschap als een goede zaak beschouwen. In de herfst van 2006 waren dat er zes op de tien.

Meer dan acht Belgen op de tien willen een verdergaande Europese eenmaking, onder andere via de goedkeuring van de Europese Grondwet. Daartegenover staat dat 53 procent geen nieuwe uitbreiding van de EU wenst. Ook in Luxemburg (68 procent), Oostenrijk (64 procent), Frankrijk (60 procent), Duitsland (59 procent) en Finland (56 procent) zien ze dat niet zitten.

De strijd tegen "onveiligheid" staat bovenaan de prioriteitenlijst van de Belgen. Ze vinden dat er op dat vlak, maar ook inzake milieu, migratie en sociale aspecten, op Europees niveau moet opgetreden worden.

Belgen noemen de televisie als belangrijkste informatiebron voor Europese kwesties, gevold door de kranten, radio en het internet. De enquête werd afgenomen tussen 10 april en 15 mei 2007.