Zeven Kempense gemeentes werken samen plattelandsontwikkeling uit

Print
De gemeentebesturen van Balen, Geel, Kasterlee, Lille, Meerhout, Retie en Vorselaar gaan samen een strategie uitwerken om hun platteland nieuwe impulsen te geven. De Europese Unie voorziet daarvoor subsidies, op voorwaarde dat de voorstellen vernieuwend zijn en antwoorden geven op actuele problemen.
Waar het platteland vroeger enkel voedsel moest produceren, ontwikkelen zich meer en meer nieuwe uitdagingen. Ontspanning, werk-en woongelegenheid en de natuurlijke en landschappelijke waarden zijn even belangrijk geworden.

"Een nieuwe strategie moet de leefkwaliteit op het platteland bevorderen en de plattelandseconomie verbreden", zegt Frans Peeters, burgemeester van Geel. "We ambiëren onder meer diversificatie van landbouwactiviteiten naar niet-agrarische activiteiten, de verbetering van het toerisme, het opwaarderen van lokaal erfgoed en de vernieuwing van de dorpskernen."

Per provincie krijgen slechts twee gebieden de Europese subsidies van het Leader-project voor plattelandsontwikkeling. Leader staat voor 'Liason Entre Actions de Développement de l'Economie Rural'.

Door de krachten te bundelen hopen de Kempense gemeentes hun kansen te verhogen. Om de strategie op te stellen willen de gemeentebesturen bovendien beroep doen op hun inwoners en verenigingen. Tijdens een ideeënronde zal gebrainstormd worden om tot een dynamisch, levendig en veelzijdig platteland te komen.

Tegen het einde van het jaar moeten de plannen klaar zijn om ingediend te worden. "De projecten moeten wel passen binnen de programma's voor plattelandsontwikkeling van de Vlaamse Regering en van het Provinciebestuur Antwerpen", besluit burgemeester Peeters.