Nieuw apparaatje controleert rijgedrag politie

Print
Een ‘zwarte doos’ in politieauto’s leidt tot minder slijtage en veiliger rijgedrag.
BR>
Dat blijkt uit een Naams proefproject, dat nu vooral in Vlaanderen navolging vindt. Niet in Limburg: “Hier rijden we voorzichtiger sinds het parket over onze boetes beslist.”

De ‘FleetLogger’ is een soort tachograaf die de rij- en rusttijden, het privé- en dienstgebruik, de afstanden en snelheden, het remgedrag van auto’s en de identiteit van de bestuurders registreert.

Het toestel staat toe een wagenpark efficiënter te beheren, zegt korpschef Eric Geudens van de Aarschotse politie, die bijna alle dienstvoertuigen met de ‘FleetLogger’ heeft uitgerust.

“Uiteraard wil men liever met nieuwe dan oude wagens rijden, met dit toestel kunnen we er echter voor zorgen dat alle dienstauto’s gelijkmatig gebruikt worden. Bovendien registreert het wanneer een dienstauto als prioritair voertuig onderweg is. Dat is een bijkomende garantie voor onze agenten, want als tijdens zo’n rit een ongeluk gebeurt, staat nu buiten kijf dat ze prioritair onderweg waren."

"Dat heeft in het verleden al wel eens tot discussies geleid. Ten slotte werkt de ‘FleetLogger’ ook preventief: Big Brother kijkt over de schouder van de chauffeur mee. Niet dat we dat voortdurend doen. Vergelijk het met een veiligheidscamera: enkel als er iets misloopt, gaat men die beelden analyseren. Zo ook met de gegevens van de ‘FleetLogger’.”