Families zien af van terechtstelling Bulgaarse verpleegsters

Print
De families van de met aids besmette kinderen in Libië hebben afstand gedaan van de terechtstelling van de vijf ter dood veroordeelde Bulgaarse verpleegsters en een Palestijnse arts.
Daarmee is de laatste hindernis voor een gratieverlening uit de weg geruimd, aldus de Bulgaarse televisiezender bTV dinsdagavond vanuit Tripoli. De advocaat van de aangeklaagden, Osman Bisanti, bevestigde de "overeenkomst".

De hoge raad van rechters in Libië kan zich nu op grond van deze ontwikkeling over de zaak van de verpleegsters en de arts beraden. De raad kan de doodsstraf buiten werking stellen, ze in gevangenisstraf omzetten of bevestigen. De vrouwen en de arts worden ervan beschuldigd meer dan 400 kinderen opzettelijk met het aidsvirus te hebben geïnfecteerd, wat deskundigen tegenspreken. De zaak lokte internationaal protest uit.

De getroffen families uit de havenstad Benghazi hadden dinsdag financiële schadeloosstelling gekregen ter waarde van een miljoen dollar (728.000 euro) voor elk met aids besmet kind. Ook de ouders van 56 aan de gevolgen van aids gestorven kinderen hebben recht op de schadevergoeding, net zoals 20 moeders die door het geven van bortsvoeding aan hun met aids geïnfecteerde baby's eveneens besmet raakten.

In totaal werden in 458 gevallen schadevergoedingen betaald, aan ouders van gestorven respectievelijk zieke kinderen en de besmette moeders.