Vaticaan bevestigt suprematie van de katholieke kerk

Print
In een dinsdag verspreid document heeft de Congregatie van de Geloofsleer gepreciseerd dat de katholieke kerk de enige echte kerk van Christus is. Hoewel het ook stelt dat de oecumenische dialoog een "prioriteit" blift van de katholieke kerk, riskeert de tekst de controverse met andere christelijke godsdiensten weer aan te wakkeren en zet het de conservatieve koers van het Vaticaan voort.
Het document bevestigt in feite stellingen die in de tekst "Dominus Iesus" van 5 september 2005 werden geformuleerd door kardinaal Joseph Ratzinger, de huidige paus Benedictus XVI.

De Congregatie heeft met name een verduidelijking willen geven van een passage in "Lumen Gentium", de dogmatische constitutie over de kerk, voortgesproten uit het Tweede Vaticaans concilie (1962-1965). Er staat in dat de "enige kerk van Christus zich bevindt in de katholieke kerk".

In de voorbije jaren zijn de woorden "zich bevinden in" op verschillende manieren en volgens het document "verkeerd" geïnterpreteerd. Bijvoorbeeld zagen sommige liberale theologen in Lumen Gentium een erkenning van het feit dat andere christelijke kerken (orthodox en protestant) zich "kerk van Christus" kunnen noemen en dat de oecumenische dialoog beoogt te zoeken wat bij elk van die kerken de waarheid is.

Volgens het document "bevindt de volheid van de kerk van Christus zich in de katholieke kerk, die door de opvolger van Petrus en de met hem verenigde bisschoppen wordt geleid", zo verduidelijkt woordvoerder Hans Geybels van het Belgische episcopaat. De katholieke kerk is er dus, op grond van de "apostolische successie" van overtuigd de enige kerk van Christus te zijn.

Orthodoxe kerken, die de paus niet als opvolger van Petrus erkennen, lijden aan "deficiëntie" en zijn dus 'maar' "bijzondere kerken" of "zusterkerken". Christelijke (protestantse) gemeenschappen die zijn voortgesproten uit de Reformatie, die ook een ander concept van de eucharistie en het priesterschap hebben, kunnen niet "kerken" worden genoemd. Het zijn "kerkgemeenschappen"

Ondanks al die kritiek beklemtoont het document ook dat de dialoog met andere christelijke geloofsgemeenschappen "altijd een prioriteit blijft" van de katholieke kerk. Maar opdat die oecumenische dialoog "echt constructief" zou zijn, vereist ze "bovenop de openheid van alle deelnemers ook getrouwheid aan de identiteit van het katholiek geloof".

Het acht bladzijden tellend document is ondertekend door de voorzitter van de Congregatie voor de Geloofsleer, kardinaal William Levada. De publicatie, goedgekeurd door de paus, komt enkele dagen na het verschijnen van een pauselijke brief die de Latijnse mis opwaardeert.