Nieuw artikel

Print
Paars verzaakt aan de accijnsverhoging voor sigaretten, sigaren en roltabak, die op 1 juli had moeten ingaan. Meteen wordt naast de geraamde jaaropbrengst van 330 miljoen euro gegrepen. Alles bij elkaar zullen de fiscale ontvangsten dit jaar 795 miljoen euro lager liggen dan begroot, blijkt uit nieuwe halfjaarcijfers van Financiën.
Bij de begrotingsopmaak voor 2007 besliste de regering-Verhofstadt de accijnzen op tabak te verhogen. Dat moest op jaarbasis 330 miljoen euro opleveren. De accijnzen op sigaren en cigarillo's zouden stijgen van 5 naar 10 procent. De accijnzen op roltabak zouden worden opgetrokken van 37,55 naar 40,98 procent. En voor sigaretten zouden de accijnzen oplopen van 57,26 naar 60,8 procent. Op de ministerraad van 27 december 2006 besliste de regering wel dat daarvan voorafgaand een evaluatie moest worden gemaakt. Afgesproken werd de accijnsverhoging op 1 juli door te voeren. 'Minister van Financiën Didier Reynders heeft er echter nooit werk van gemaakt', zegt een regeringsbron. En blijkbaar lag daar niemand echt wakker van. De prijzen voor de tabakswaren zijn in juli onveranderd gebleven. Het komt neer op een nieuwe budgettaire aderlating. Dat blijkt ook uit nieuwe prognoses over de fiscale inkomsten op basis van het eerste halfjaar. Over heel 2007 wordt verwacht dat de accijnzen op tabak ruim 200 miljoen euro minder zullen opbrengen dan begroot. De inkomsten liggen niet alleen lager omdat paars de accijnsverhoging laat vallen. Ook het ont- radingseffect laat zich voelen, nu in restaurants en op openbare plaatsen niet meer mag worden gerookt.