Mechels project rond hangjongeren scoort in Nederland

Print
Een project in de stad Mechelen om de overlast van hangjongeren te bestrijden, scoort goed bij Nederlandse bestuurders. Vier steden in Nederland onderzoeken of ze met ingang van volgend jaar zelf met het project aan de slag kunnen gaan. Dat meldt het Nederlandse Reformatorisch Dagblad.
De Rotterdamse burgemeester Opstelten (VVD), die Mechelen bezocht, zei bij terugkomst het project nog voor het zomerreces met de gemeenteraad te willen bespreken. De Amsterdamse gemeenteraad nam woensdag een motie aan van de CDA-fractie waarin het college wordt opgedragen na te gaan of het Mechelse project ook kan worden ingevoerd in Amsterdam. De steden Helmond en Tilburg toonden al eerder interesse.

Kern van het project is dat de ouders van hangjongeren die de fout in gaan voor 100 euro worden aangeslagen voor het vervoer van hun kinderen naar het politiebureau. Het bedrag moet contant worden voldaan, tenzij ouders instemmen met een opvoedingscursus of hun kind begeleiden naar een hulpverleningstraject.

De Mechelse burgemeester Bart Somers, drijvende kracht achter het project, zegt de belangstelling uit Nederland te zien als een eer. Hij beklemtoont dat het project ten doel heeft kansarme jongeren perspectief te bieden en voortkomt uit sociale bewogenheid.

Criminoloog H. Ferwerda, in Nederland de expert op het gebied van hangjongeren, ziet de run op Mechelen als een hype die vanzelf weer overgaat. "Gemeenten die het project straks klakkeloos omarmen in de veronderstelling dat ze er daarmee zijn, zullen merken dat dat niet werkt", stelt hij.