Jongeren plegen vaker zelfmoord in blok- en examenperiode

Print
Studenten plegen vaker zelfmoord tijdens stressmomenten in het schooljaar, zoals de bloktijd en de examenperiode. Dat blijkt uit gegevens van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
"Als we kijken naar de periode 1998-2004, dan zien we dat in de maand mei, de blokperiode, er onder de 15 tot 24-jarigen alles samen 70 zelfmoorden waren. In de andere maanden schommelt dat rond de 50", luidt het bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Bij de 1-14 jarigen zijn er gemiddeld 2,5 zelfmoorden per maand. In juni, tijdens de examenperiode, loopt dat op tot 8 per maand, een verdrievoudiging.

"Zelfmoordgedachten of -gedrag hebben niet enkel te maken met een slecht examen of rapport of een te hoge studiedruk. Het hangt vooral af van hoe iemand deze gebeurtenissen of periode ervaart. Soms is er ook sprake van een onderliggende depressie, waardoor er een groter risico is op suïcidaal gedrag. Sommige mensen zijn kwetsbaarder omdat ze een laag zelfbeeld hebben en perfectionistisch zijn."

"Anderen hebben een grote faalangst of hebben op jonge leeftijd al teveel negatieve levenservaringen gehad. Vandaar ook dat jongeren met prima schoolresultaten maar met bijvoorbeeld veel faalangst de pedalen kunnen verliezen", zegt Grieke Forceville van het Centrum ter Preventie voor Zelfmoord.

Ook jongeren die een beroep doen op de Zelfmoordlijn brengen in deze periode studiedruk of studieproblemen meer ter sprake dan doorheen het jaar.

"Onderwijsinstellingen beschikken vaak over een eigen opvangnetwerk, maar de drempel om hulp te zoeken is hoog. Jongeren zien een doorverwijzing al gauw als een afwijzing en staan vaak wantrouwig tegenover hulpverlening. Vorige week hebben alle Belgische ziekenhuizen en huisartsen een preventiebrochure voor patiënten met zelfmoordplannen ontvangen. België heeft met 2.000 gevallen per jaar het op één na hoogste zelfmoordcijfer in Europa. Enkel in Finland ligt het aantal nog hoger. Ook doen 40.000 Belgen per jaar een poging.

Meestal gebeuren zelfmoorden met geneesmiddelen. Zelfdoding komt het vaakst voor bij depressieve alleenstaande mannen tussen 35 en 50 op het platteland. Poging worden het meest ondernomen door vrouwen tussen 18 en 30 die in de stad in familieverband leven.