Belgisch-Nederlandse prijs voor Antwerps project hartfalen

Print
Het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap van de K.U.Leuven en het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg uit Nederland hebben vrijdag in Leuven de "NKP Prijs Klinische Paden" toegekend aan het project dat het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen uitwerkte voor de zorg aan wie getroffen wordt door hartfalen. De prijs is 2.500 euro waard.
Een "klinisch pad" is een verzameling methoden en hulpmiddelen om leden van een multidisciplinair en interprofessioneel team in de gezondheidszorg op elkaar af te stemmen en taakafspraken te maken voor een specifieke groep van patiënten.
"We waarderen in het Antwerps project het innovatieve, de interdisciplinaire en vooral grensoverschrijdende samenwerking tussen ziekenhuis, huisartsen en thuisverpleging", aldus professor Walter Sermeus van het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap (KUL).

In het kader van het Antwerps project werd onder leiding van cardioloog Paul Van Den Heuvel de volledige intra- en extramurale zorgverlening in kaart gebracht en op elkaar afgestemd. In het ziekenhuis zelf werd vooreerst een diagnose- en behandelingsplan uitgewerkt waarin alle betrokken disciplines betrokken werden.
Daarnaast werd ook de samenwerking tussen het ziekenhuis en de thuiszorg van het Wit Gele Kruis en de huisarts op punt gesteld.

Een publieksprijs ging naar het Nationaal Multiple Sclerose Centrum in Melsbroek.