Cassatie verbreekt veroordeling auteurs boek Johan De Mol

Print
Na negen jaar procederen tegen het boek "Het gevaar Demol" van Eric Goeman en Ron Hermans heeft het Hof van Cassatie beslist om de omstreden veroordeling van beide auteurs ongedaan te maken.
De twee werden in 2005 door het Antwerpse hof van beroep veroordeeld wegens schending van de eer en goede naam van Demol, de vroegere politiecommissaris van Schaarbeek die nu voor Vlaams Belang in het Brusselse parlement zetelt. Cassatie maakt brandhout van het Antwerpse arrest. Het proces moet nu worden overgedaan voor het hof van beroep in Gent.