Provincie coördineert inzet middelen tegen processierups

Print
Omdat de hinder van de processierups in Limburg almaar grotere vormen aanneemt, zal de provincie Limburg voortaan een meer uitgesproken coördinerende taak vervullen in de bestrijding van het ongedierte. De haartjes van de processierups veroorzaken bij aanraking hevige jeuk en ademhalingsproblemen bij mensen.
Vooral in de Maaslandse gemeenten Bree, Maaseik en Dilsen-Stokkem rukt de processierups de laatste weken aan een snel tempo op. Op vraag van die drie gemeenten vond er vandaag/vrijdag een overlegvergadering plaats in Bree, in aanwezigheid van de Limburgse arrondissementscommissaris Herman Meers.

De burgemeesters van Bree, Maaseik en Dilsen-Stokkem waren vragende partij om fase twee van het rampenplan in werking te laten treden, maar op die vraag ging de arrondissementscommissaris niet in. Hij sluit naar eigen zeggen niet uit dat dit volgende week wel zou gebeuren.

Maaseik, Dilsen-Stokkem en Bree riepen gisteren/donderdag al de hulp van de civiele bescherming van Brasschaat in en schakelden ook de technische diensten in om de eikenprocessierupsplaag mee te helpen bestrijden. Het stadsbestuur van Maaseik ging nog een stap verder en besliste op het schepencollege om inlandse eiken die vol rupsen zitten, te kappen omdat de preventieve besproeiing met biologische middelen weinig vruchten afwerpt.
De Limburgse gedeputeerde van Milieu rank Smeets (CD&V) kon weinig begrip voor die beslissing opbrengen.