Geld maakt wél gelukkig

Print
Geld op zich maakt niet gelukkig, maar het helpt wel. Dat blijkt uit een onderzoek van de VUB.
De mate waarin mensen zichzelf gelukkig voelen werd er vergeleken met een aantal andere parameters zoals relaties, onderwijsniveau, leeftijd en financiële toestand.

Vlamingen voelen zich gelukkiger dan Walen en die zijn weer gelukkiger dan Brusselaars. Dat staat in het onderzoek van Marc Elchardus en Wendy Smits, sociologen aan de VUB. Zij brachten het geluk van de Belg in kaart.

Mannen zijn gelukkiger dan vrouwen

Mannen scoren anderhalf punt hoger op de geluksscore dan vrouwen. Op eender welke leeftijd en in eender welke relatie scoren ze hoger.Toch is er één uitzondering.Vrouwen tussen 36 en 45 jaar voelen zich net iets gelukkiger dan de mannen van die leeftijd.

Met een relatie gelukkiger dan zonder

Wie een relatie heeft - ook al woont hij alleen - is globaal gelukkiger dan wie zonder relatie leeft. Gescheiden zijn zet een ernstige domper op het geluk, zeker bij vrouwen maar ook bij mannen. Het meest gelukkig zijn weduwnaars.

Hoe hoger het diploma, hoe gelukkiger

Een diploma leidt naar meer geluk. Zowel vrouwen als mannen voelen zich gelukkiger met een universitair diploma dan zonder diploma. Opvallend is wel dat Belgen met alleen een diploma lager onderwijs zich een fractie gelukkiger voelen dan wie een diploma lager secundair heeft.

Jongsten en oudsten gelukkigst

Hoe ouder, hoe gelukkiger.Veertigers mogen dan nog alles hebben wat ze willen, echt gelukkig voelen ze zich daar niet bij. Het gelukkigst zijn mannen vanaf 76 jaar. Zij scoren bijna vijf punten hoger dan hun zonen die dertig jaar jonger zijn. Maar ook jongeren scoren vrij behoorlijk op de geluksschaal.

Geld maakt gelukkig

Hoe beter de financiën, hoe gelukkiger de ondervraagden zich voelen. ”Geld en financiën hebben de grootste invloed. Gezondheid is de tweede factor”, zegt onderzoekster Wendy Smits. ”Niet het lager diploma, wel het feit dat je met een lager diploma meestal minder goed betaalde jobs hebt, is de determinerende factor.Vrouwen staan er financieel vaak slechter voor, waardoor hun geluksscore lager is. In alle mogelijke samenlevingsvormen vinden mensen geluk. Maar als je geen vooruitzicht hebt op een partner en je materieel of financieel moet inboeten, valt het leven zwaarder. Dat is zeker zo voor gescheiden vrouwen. De groep veertigers zou gelukkiger moeten zijn want ze hebben het geld én de gezondheid.Toch is hun score lager omdat net op dat moment in hun leven de druk en de stress maximaal zijn.” Als we de analyse maken, dan zijn rijke weduwnaars ouder dan 76 de gelukkigste mensen. ”Zij vormen slechts een klein deel van de bevolking”, zegt Wendy Smits. ”Als zij geen gezondheidsproblemen hebben, zijn ze inderdaad vrij gelukkig.” Jeannine Van der Veken van WW vzw, een groep die weduwen en weduwnaars ondersteunt, denkt dat er nog een andere reden is. ”Wij stellen vast dat die oudere weduwnaars een diepe en innige vriendschap met een vrouw opbouwen, zonder te huwen of samen te gaan wonen. Zij voelen zich daar heel goed bij. Waarom ze niet huwen? De bezwaren van de kinderen zijn een belangrijke factor.”