1.861 vaste jobs moeten weg bij Opel

Print
In de Opelfabriek in Antwerpen moeten 1.681 arbeiders en 180 bedienden verdwijnen om de overcapaciteit van de Astra op te vangen. Dat meldt de liberale vakbond donderdag na een bijzondere ondernemingsraad in Antwerpen.
De afbouw van het bestand zal gefaseerd gebeuren. Momenteel wordt de nachtshift gehalveerd. Na het collectief verlof volgt de halvering van de tweede shift, en later gebeurt hetzelfde met de derde shift. De drie shift blijven wel bestaan, zo luidt het. De wagenproductie zou terugvallen tot 125.000 exemplaren.

In april, na een Europees economisch comité, was er sprake van 1.400 banen die zouden verdwijnen.

De directie van GM Belgium bevestigt donderdag in een persbericht dat in de Opelfabriek in Antwerpen 1.861 medewerkers in vast personeelsverband zullen verdwijnen. Samen met de 400 interimarbeiders die tegen eind juli weg moeten, komt het personeelsverlies uit op ruim 2.200 mensen tegen het voorjaar van 2008.

Zoals de liberale vakbond meldde na de bijzondere ondernemingsraad donderdag, verdwijnen 1.681 arbeiders en 180 bedienden, aldus de directie.

Dat gebeurt in drie stappen. Momenteel wordt de nachtploeg gehalveerd. Na de fabrieksvakantie is het de bedoeling een tweede productieploeg op halve capaciteit te brengen. De aanpassing van de capaciteit in de derde productieploeg zou vanaf 1 januari 2008 worden doorgevoerd, aldus het persbericht van GM Belgium. Het systeem met drie ploegen blijft wel behouden.

"De intentie tot het reduceren van het personeelsbestand is een moeilijke boodschap voor onze mensen in de fabriek", zegt Freddy De Mulder, Managing Director van GM Belgium, in het bericht. "We engageren ons om de herstructurering door te voeren op een sociaal aanvaardbare manier."

Door de herstructureringen zou de autoproductie in Antwerpen teruggebracht worden tot 125.000 exemplaren, stelde de liberale vakbond.

In april, na een Europees economisch comité, was er sprake van 1.400 banen die zouden verdwijnen.