Melk wordt 15 procent duurder

Print
Melk, kaas, yoghurt en kwark worden binnenkort duurder. België volgt daarmee het voorbeeld van Duitsland, Frankrijk en Nederland. Net als in de buurlanden zal de prijsverhoging waarschijnlijk om en bij de 15% bedragen.
”Ik constateer dat de consumptiemelk in Duitsland 10 cent per liter duurder wordt. Ik zie geen enkele reden waarom dit in België ook niet het geval zou zijn”, zegt Renaat Debergh, secretaris-generaal van de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie.

”Tien cent op goedkope melk van 44 cent per liter is een stijging met 23%. Op melk van 65 cent per liter is dat 15%.” ”De oorzaak van deze stijging is dat wereldwijd de prijzen voor melkpoeder de hoogte zijn ingeschoten. De melkfabrieken zijn daarom geneigd om meer van hun productie om te zetten in melkpoeder. Zo ontstaat een tekort aan consumptiemelk op de Belgische markt.Momenteel wordt van de 3 miljard liter melk die in België wordt verwerkt, 1,2 miljard tot melkpoeder verwerkt. Als dit nog toeneemt, dan heeft dat al vlug effect op de prijzen van de andere melkproducten. Naast de hogere grondstofprijs voor melk, spelen ook nog de sterk gestegen kosten voor energie en verpakking een rol.”

De grootdistributie lijkt bereid om bij het sluiten van nieuwe aankoopcontracten voor consumptiemelk die prijsverhoging te accepteren én door te rekenen aan de consument.