Notulen ministerraad tot 1949 op het net

Het Algemeen Rijksarchief heeft de notulen van de ministerraad op internet en CD-rom gezet. Het gaat slechts om de notulen van de bijeenkomsten van 1916 tot 1949. Eerder werden geen notulen gemaakt, die van 1949 zijn nog niet openbaar. Zo bleek dinsdag bij de overhandiging van de set CD-roms aan premier Guy Verhofstadt. De algemene rijksarchivaris Ernest Persoons, pleitte er bij die gelegenheid voor om de notulen reeds na 30 jaar vrij te geven in plaats van na 50 jaar, zoals in 1990 werd overeengekomen. De periode van 30 jaar wordt ook in het buitenland gehanteerd. Een verandering vereist echter zowel het akkoord van de eerste minister als van de koning omdat beide de enige bestemmelingen van de notulen zijn.

Belga

BR>Tot aan Wereldoorlog I werden geen notulen van de ministerraad opgesteld. Dat gebeurde pas in de regering van Charles de Broqueville, vlak na de benoeming van de liberalen Goblet d'Alivella en Hymans en de socialist Emile Vandervelde tot minister zonder portefeuille op 18 januari 1916. Er worden twee exemplaren bijgehouden, één in de kanselarij van de eerste minister en één bij de koning. Het Algemeen Rijksarchief heeft de notulen van de ministerraden van 1916 tot 1949 gedigitaliseerd op basis van de microfilms die in de jaren vijftig door de staatsveiligheid gemaakt werden. De publicatie bevat twee elementen: een lijst van agendapunten en de teksten in extenso. Opzoekingen in de 18.000 bladzijden notulen is echter niet mogelijk wegens de kwaliteit van de getypte teksten.

De notulen zijn te consulteren op cd-rom of op internet:

CD-rom: Verachten Lucie, Notulen van de ministerraad (1916-1949). 7 CD's. Brussel. 6.000 frank (148,74 euro);

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer