Gewezen gedelegeerd-bestuurder VB Raymond Pulinckx overleden +PIX

Het Verbond van Belgische Ondernemingen meldt dinsdag het overlijden op 75-jarige leeftijd van zijn gewezen gedelegeerd-bestuurder Raymond Pulinckx.

BR>Raymond Pulinckx trad in 1946 in dienst bij het Verbond der Belgische Nijverheid waar hij de functie bekleedde van bestuurder-directeur-generaal van 1961 tot 1970. Van 1970 tot 1989 was hij er gedelegeerd-bestuurder.

De aflijvige bewerkstelligde de fusie tussen het Verbond der Belgische Nijverheid en het Verbond der Belgische Niet-Industriele Ondernemingen tot het Verbond van Belgische Ondernemingen.

Raymond Pulinckx speelde een vooraanstaande rol in het economisch en sociaal leven van Belgie, vooral tussen 1960 en 1990. Vanaf de jaren '60 droeg hij op doorslaggevende wijze bij tot de uitbouw van een gunstig kader voor de ontwikkeling van de ondernemingen en voor de economische groei. Als overtuigd voorstander van sociaal overleg lag hij aan de basis van vele interprofessionele akkoorden die een blijvende stempel hebben gedrukt op de sociale betrekkingen in ons land.

Het VBO brengt een warme hulde aan de actie van zijn gewezen gedelegeerd-bestuurder en zal zijn nagedachtenis in ere houden.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer