Sauwens wil (ook) om economische redenen doorbraak in staatshervorming

«Er bestaat niet zoiets als een Belgische economie. De verschillen tussen de Vlaamse en Waalse regionale economieën zijn zó groot geworden, dat de noodzaak om meer regionale bevoegdheden enkel gegroeid is.» Dat heeft Vlaams minister van binnenlandse aangelegenheden, ambtenarenzaken en sport Johan Sauwens gisteren gezegd tijdens een causerie voor leden van de werkgeversvereniging VKW Limburg.

BR>

De VU-minister ziet wel degelijk kansen voor de commissie staatshervorming (COSTA), waar verschillende partijen overleg plegen over de verdere regionalisering van bevoegdheden. «Er worden behoorlijk wat vertragingsmaneuvers uitgevoerd, maar toch zullen er tastbare resultaten uitkomen,» maakt Sauwens zich sterk. «De Walen hebben een massa geld nodig voor hun onderwijs. We zullen ons niet laten opjutten, geen haast, geen ultimatums.» Geld in ruil voor meer regionale bevoegdheden dus.

Voor het bedrijfsleven is de COSTA wel degelijk van belang, zo betoogt de minister. Vooreerst kadert Sauwens de voortgaande federalisering in de internationale trend waarbij de globalisering van de economie en groei van de kenniseconomie de hang naar politieke decentralisatie nog versterkt.

Beleid

Bovendien kan een federale overheid geen aangepast handels-, werkgelegenheids- of fiscaal beleid voeren omdat de maatregelen dan nooit aangepast zijn aan de verschillende situatie in de gewesten. Wallonië is op vlak bruto regionaal product per hoofd en op vlak van werkloosheid te vergelijken met Spanje, terwijl Vlaanderen eerder op de hoogte van Duitsland en Nederland zit. «De Vlaamse export is vijf keer groter dan de Waalse. Maar in het buitenland lopen de vertegenwoordigers van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel (BDBH) de Vlaamse Economische Vertegenwoordigers voor de voeten. Dat werkt contraproductief en verwarrend,» geeft Sauwens als voorbeeld. «Het afschaffen van de BDBH zou een grote besparing betekenen,» aldus de Vlaamse minister.

«Een Belgisch werkgelegenheidsbeleid kan gewoon niet gevoerd worden, omdat de noden in Vlaanderen totaal anders liggen dan in Wallonië. In Vlaanderen bedraagt de werkloosheidsgraad 5,5% en dreigt een tekort op de arbeidsmarkt. In Wallonië bedraagt de werkloosheid 13,7% (Brussel 16,5%). Het startbanenplan van federaal minister Onkelinkx (gericht op jongeren) heeft geen enkel nut in Vlaanderen.»

Ook op vlak van belastingen moet Vlaanderen volgens Sauwens meer bevoegdheden krijgen. «De Vlaamse regering wil via afcentiemen de belasting op de laagste arbeidsinkomens verlagen, zodat het verschil met een vervangingsinkomen groter wordt. Maar dat stuit op een federaal veto.»

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer