Federatie wijst op onzekere opbrengst spaarverzekeringen

De Belg heeft de voorbije jaren fors belegd in spaarverzekeringen waarvan de opbrengst gekoppeld is aan beleggingsfondsen, de zogenaamde tak23. Nochtans houdt die formule reële risico's in, waarschuwt de Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen (BVVO). De opbrengst is niet gegarandeerd.

BR>

De Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen, waarvan de leden zo'n 95% van de Belgische markt bestrijken, komt met opmerkelijke cijfers. Vijf jaar geleden was van het totale incasso van de verzekeraars - de som van alle geïnde premies - iets meer dan 40% afkomstig van levensverzekeringen en net geen 60% van de sector niet-leven (auto, brand, familiale...). Nu ligt de verhouding net omgekeerd: 59,5% van alle premies komt uit leven en 40,5% uit niet-leven.

«Dat is een inhaalbeweging ten opzichte van de rest van Europa,» merkt BVVO-voorzitter Jozef De Mey op. «Twee tot drie jaar geleden lag België qua levensverzekeringen zelfs iets onder het peil van de Middellandse-Zeelanden. Nu zit ons land in het Europese gemiddelde.»

Binnen de levensverzekeringen, waarvan het incasso vorig jaar met 21,1% toenam, valt de groeiende voorkeur voor individuele verzekeringen op. Hun aandeel klimt van 67% naar 74%, ten nadele van de groepsverzekeringen.

Blijkbaar wil de Belg het liefst zelf voor een extraatje voor zijn oude dag zorgen. Hij volgt daarbij ook de mode van de dag: beleggen op de beurs. Verzekeringen verbonden met beleggingsfondsen maakten vorig jaar 53% van het totale pakket individuele levensverzekeringen uit, tegen slechts 29% in '98. Het premietotaal zwol met 143% aan, terwijl aan levensverzekeringen met gewaarborgde intrest 12% minder werd besteed.

«Het gedrag van de verzekerde is veranderd. Hij is blijkbaar bereid meer risico te lopen,» luidt het commentaar van gedelegeerd bestuurder Michel Baecker. Hij wijst er wel op dat dergelijke producten geen garantie bieden qua opbrengst.

Banken

Met een minimale groei van 2,1% - iets meer dan de inflatie - stagneert de sector niet-leven. Dat is ook zo in andere Europese landen. Tegelijk is de concurrentie bijzonder hevig, wat lagere premies tot gevolg heeft. 1999 was in België bijvoorbeeld een recordjaar voor de inschrijvingen van nieuwe wagens. Toch groeiden de autoverzekeringen vorig jaar slechts met 3%.

De manier waarop verzekeringen aan de man worden gebracht, is intussen sterk aan het veranderen. Tussen 1994 en 1998 is het marktaandeel van de klassieke makelaars 10% kleiner geworden. Grootste winnaars zijn de banken. Vooral voor levensverzekeringen, die nauw aanleunen bij beleggingen, scoren zij bijzonder goed.

De verzekeringssector stelde vorig jaar rechtstreeks 25.000 mensen tewerk, ongeveer even veel als in 1996. De feitelijke tewerkstelling is een stuk groter, want in dit cijfer zijn niet de bankbedienden begrepen die verzekeringen verkopen, evenmin als call centers die zich met schadebeheer bezighouden.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer