Vlaamse ondernemers tegen racisme

Print
Veertien vooraanstaande Vlaamse ondernemers gaan er alles voor doen om binnen hun bedrijf een sfeer van verdraagzaamheid te scheppen en racisme actief te bestrijden. Zij ondertekenden daartoe het charter Ondernemers tegen Racisme. Het is de bedoeling dat hun voorbeeld zoveel mogelijk navolging krijgt. Het charter is een initiatief van Marc Descheemaecker, de topman van het schoonmaakbedrijf ISS-Abilis. Dat net hij opkomt voor de integratie van migranten binnen bedrijven, is geen toeval. Van de 9.000 mensen die ISS-Abilis in dienst heeft, is bijna 4.000 van allochtone oorsprong. Descheemaecker kreeg onmiddellijk het Vlaamse Economisch Verbond, de belangrijkste werkgeversvereniging in Vlaanderen, mee. Zijn initiatief sluit naadloos aan bij het actieprogramma van het VEV dat erop gericht is de integratie van migranten op de arbeidsmarkt te bevorderen. «Met het charter engageren wij ons als ondernemers om een beroep te doen op alle talent dat in de maatschappij aanwezig is, los van afkomst, ras of godsdienst,» zegt Descheemaecker. «Tegelijk is het de bedoeling een klimaat van verdraagzaamheid te scheppen.»
BR>