Het Toneelhuis speelt in het Koning Albertpark in Antwerpen

Print
Toneelliefhebbers verzamelen van donderdag 14 tot en met zaterdag 30 juni in het Koning Albertpark in Antwerpen waar Het Toneelhuis "Serre-het begin" speelt. "Serre-het begin" is een fantasie over wat er zou gebeuren als je je op zeker moment een stukje park zou gaan toe-eigenen, er een serre op zou bouwen, daarin aan het werk zou gaan en er planten zou kweken.
Daarnaast is "Serre-het begin" opgevat als een beeldhouwwerk in een stadspark. Dat beeldhouwwerk wordt interactief voor de duur van de voorstellingen, maar het functioneert ook op zich, los van de voorstellingen, als een object dat mensen fascineert of verrast.

De voorstellingen in de installatie vinden plaats van donderdag 14 tot en met zaterdag 30 juni telkens om 22.30 uur. Het publiek bestaat uit 50 personen. De stoelen zijn genummerd. Stoel 49 en 50 staan in de serre.

Twee toeschouwers installeren zich in de serre, de rest van de stoelen staan kris-kras opgesteld rondom de serre. Zo ontstaan er twee groepen: de twee toeschouwers in de serre die "acteurs" worden voor de 48 toeschouwers die rondom de serre toekijken. De inkom bedraagt 9 euro. Meer info is te vinden op www.toneelhuis.be.