Vlaamse regering keurt gedragscode voor kinderreclame goed

Print
De Vlaamse regering heeft vrijdag een gedragscode goedgekeurd voor kinderreclame op radio en tv. Die code bevat een aantal regels die ervoor moeten zorgen dat de reclame zo kind- en gezinsvriendelijk mogelijk blijft. Zo mogen de reclameboodschappen geen gewelddadig, antisociaal of onveilig gedrag uitlokken.
De gedragscode komt er na de afschaffing van de vijfminutenregel, die reclame verbood vijf minuten voor en na kinderprogramma's. Die regel miste haar doel. Zenders zoals Nickelodeon of Cartoon Network omzeilden de regel door uit het buitenland uit te zenden.
Door deze "oneerlijke" concurrentie dreigden Vlaamse commerciële omroepen hetzelfde te doen. "Dit zou uiteindelijk geleid hebben tot nog meer kinderreclame die bovendien aan geen enkele beperking of code zou onderworpen zijn", zegt Vlaams minister van Media Geert Bourgeois.

Om kinderen toch te beschermen tegen reclame, bracht Bourgeois de omroepen, de Raad voor de Reclame, de Unie der Belgische Adverteerders, de Vlaamse regulator voor de Media, de Gezinsbond en het Kinderrechtencommissariaat rond de tafel om een gedragscode uit te werken.

Die code stelt dat kinderreclame geen geweld of antisociaal gedrag mag promoten of het gezag van ouders en opvoeders ondermijnen. De reclameboodschappen mogen kinderen ook niet aanzetten tot gevaarlijke situaties. Reclame mag kinderen niet misleiden en moeten de eigenschappen van de producten eerlijk en correct voorstellen. Reclame mag kinderen niet het gevoel geven dat ze een bepaald product moeten hebben, willen ze niet minderwaardig zijn aan anderen.

Alcohol en tabak mogen niet in het reclameblok voor of na kinderprogramma's en ook het buitensporig verbruik aanmoedigen van voedingswaren met veel vet, suiker of zout mag niet. "Daarmee loopt Vlaanderen vooruit op de ontwerprichtlijn 'audiovisuele mediadiensten zonder grenzen' die de Europese Raad gisteren/donderdag goedkeurde", zegt Bourgeois.

Voor de handhaving van de regels rekent minister Bourgeois op de zelfregulering door de sector. De Vlaamse regulator voor de Media kan overtreders bestraffen. Ook de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) zal de code toepassen.