Antwerps straatbeeld kleurt nog 'stadsgrijzer'

Print
Het stadsgrijs, de kleur die de stad Antwerpen in 2005 koos als kleur voor het straatmeubilair, wordt nu ook de kleur van alle elementen voor het openbaar domein zoals verkeerspalen en openbare verlichting. Een uniforme kleur voor het hele straatbeeld moet een einde maken aan de chaos die ontstaat door het gebruik van allerlei verschillende kleuren.
De stad koos in 2005 voor stadsgrijs omdat die kleur, met een bruingrijze toon, een warm karakter heeft en minder snel vervuiling opneemt zodat het geen verwaarloosde en vuile indruk nalaat.
Bovendien is de verf krasvast en minder hechtend voor stickers en affiches.

Om de herkenbaarheid van de stad nog te vergroten, wil de stad het gebruik van de stadskleur verder uitbreiden over het hele Antwerpse grondgebied en voor alle elementen op het openbaar domein.

De stad vraagt daarom ook om verkeersborden en toegangswegen, die tot de bevoegdheid van de Vlaamse overheid behoren, en installaties van de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn met dezelfde kleur grijs in te richten.