Laatste werkdag voor 320 tijdelijke arbeiders Opel

In de Opelfabriek in Antwerpen is het merendeel van de interimarbeiders en de arbeiders met een tijdelijk contract, vrijdag aan zijn laatste dag bezig. Vanaf maandagavond hoeven zij niet meer te komen.

Belga

Hun loon blijft evenwel uitbetaald, tot 8 juni voor de arbeiders die in de nachtploeg werken, en tot negen juni voor de arbeiders uit de vroege en de late shift. De week daarop zullen zij hun vertrekpremie ontvangen. Dat is vrijdag beslist tijdens een informeel overleg met de directie van GM in Duitsland.

Bij Opel in Antwerpen werken zowat 400 tijdelijke arbeiders. De maatregel die ingaat vanaf maandagavond, geldt voor 320 personen onder hen. Het contract van de overige 80 tijdelijke arbeider, loopt nog tot minstens juli of de daaropvolgende maanden door. Ook voor hen werd vrijdag overeengekomen dat zij de laatste veertien dagen van hun contract betaald thuis mogen blijven, zo zegt Rudi Kennes van het ABVV.

Aangezien de nachtploeg het vanaf maandagavond al met heel wat minder arbeiders zal moeten stellen, zal de lijnsnelheid in de nachtploeg al vanaf dinsdag gehalveerd worden. De regeling komt er nadat afgelopen nacht een aantal arbeiders uit de nachtploeg de productieband wederom hadden geblokkeerd uit ongerustheid over het voortbestaan van hun shift.

Om hun ongenoegen te uiten, hadden een aantal arbeiders vernielingen aangericht aan auto's en aan een aantal pc's. De vaste medewerkers die aan deze actie hebben deelgenomen, zullen niet ontslagen worden, maar mogen zich wel aan een straf verwachten.

De Europese directie van GM heeft vrijdag overigens gezegd dat ze volgende week duidelijkheid zal verschaffen over de ontslagpremies van de vaste medewerkers.

Nog dit jaar moeten er naast de vierhonderd tijdelijke nog een duizendtal vaste arbeidsplaatsen sneuvelen om het probleem van de overcapaciteit van de Astra weg te werken. Het probleem van die overcapaciteit wil Rudi Kennes van het ABVV graag verdelen over de drie ploegen.

"Mijn voorstel is om de drie ploegen te reduceren tot we vanaf 2009 een volgend model mogen bouwen. De directie heeft mij gezegd dat ze dat positief zal bekijken. Mogelijk krijgen we hier volgende week al een antwoord op", aldus Kennes.