"Rokers sterven jonger" is minst afschrikwekkend

Sommige waarschuwingen op pakjes sigaretten schrikken meer af dan andere.

Belga

Zo slaat de waarschuwing "Zoek hulp om te stoppen met roken" het meest aan bij rokers. "Rokers sterven jonger" is dan weer de minst afschrikwekkende.

Twee van de vier gecontroleerde tabaksfabrikanten bleken niet alle waarschuwingen in gelijke mate af te drukken en kregen een proces-verbaal. De tabaksfabrikanten zijn sinds december 2006 verplicht om waarschuwingen met foto's op hun sigarettenpakjes af te drukken. In april 2007 heeft de tabakscontroledienst bij een vijftiental van hen, van multinationals tot kleine artisanale producenten, een controle uitgevoerd. Twee fabrikanten kregen een waarschuwing omdat hun foto's te veel afweken van de voorschriften.

In mei werd de controle nog verscherpt. Er bestaan veertien verschillende soorten waarschuwingen en blijkbaar hebben de fabrikanten een top 14 van voor hen "favoriete of populaire" waarschuwingen opgesteld. "Er wordt eigenlijk een onderscheid gemaakt tussen waarschuwingen die de rokers het minst en het meest afschrikken en hen dus het minst of het meest aanzetten om te stoppen met roken", legt Kristel Fransen van Volksgezondheid uit.

Algemene waarschuwingen zoals "Rokers sterven jonger" en "Roken veroorzaakt verstopte bloedvaten en beroertes" schrikken de rokers het minst af en zijn bijgevolg het meest "populair" bij de fabrikanten. Heel directe slogans zijn dan weer het meest efficiënt, zegt Fransen. De meest afschrikwekkende waarschuwing is "Zoek hulp om te stoppen met roken", met vermelding van de tabakstoplijn. Ook "Bescherm kinderen, laat hen de rook niet inademen" en de waarschuwingen die refereren naar impotentie schrikken rokers het meest af.

De wet schrijft voor dat alle veertien waarschuwingen even vaak aangebracht moeten worden op de pakjes.