Wie proces verliest betaalt 200 tot 400 euro meer

Print
Mensen die hun proces verliezen, moeten binnenkort een deel van de advocatenkosten van de winnende partij betalen.
De Kamer zette in maart al het licht op groen voor dit wetsontwerp. Een voorlopig koninklijk besluit legt de bedragen vast die de verliezende partij moet betalen, zo meldt De Standaard donderdag.

Wie naar de rechter stapt voor een bedrag tussen 250 en 750 euro en zijn proces wint, krijgt voor de advocatenkosten een basisbedrag van 200 euro. Als er weinig betwisting over de schuld bestaat, dekt dit grotendeels de vergoeding van de advocaat, wiens optreden beperkt zal zijn. Voor een geschil tussen 750 en 2.500 euro bedraagt de tegemoetkoming voor de winnende partij 400 euro. De bedragen stijgen zo naarmate de waarde van de betwisting toeneemt. Vanaf 5.000 euro draait de vergoeding voor de advocatenkosten rond een tiende van de geëiste som.

"Voor advocaten betekent deze regeling een kleine revolutie", zegt Philippe De Jaegere van de Orde van Vlaamse Balies (OVB). "Maar de voorgestelde regeling is in elk geval rechtvaardiger." De regeling zou uiterlijk op 1 januari 2008 van toepassing worden.