Artsen rekenen patiënt 5,5 miljoen te veel aan

Print
De zorgverleners in ons land hebben vorig jaar 5,5 miljoen te veel aangerekend voor hun ingrepen. Dat blijkt uit cijfers van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC).
De controledienst van het Riziv gaf bovendien een recordaantal zorgverleners een boete, goed voor een bedrag van 1,7 miljoen euro. Sinds 2003 controleert de dienst of zorgverleners zoals tandartsen, geneesheren en chirurgen geen overbodige, onzorgvuldige of onnodig dure verstrekkingen aanrekenen aan de patiënt.

Vorig jaar heeft het bevoegde comité 123 dossiers onderzocht, tien procent meer dan in 2005. Het gaat dan vooral om ingrepen die nooit plaatsvonden maar wel werden aangerekend, prestaties waarvoor artsen te veel geld vroegen of formulieren die na een operatie slecht waren ingevuld.

Meestal erkent de zorgverlener de gemaakte fout en betaalt hij de ingreep volledig terug aan de patiënt. Bovenop de terugbetaling komt nog een boete.

"De orde is op de hoogte van de inbreuken", zegt Walter Michielsen, ondervoorzitter van de Orde van Geneesheren. "Er worden dan ook geregeld tuchtrechterlijke straffen uitgesproken." Sinds 15 mei kan een frauderende arts ook "gemonitord" worden. De DGEC gaat dan na of de arts zijn gedrag aanpast.