OM eist onwettige straf van 35 jaar op assisenproces

Print
Op het Leuvense assisenhof heeft advocaat-generaal Marcel Verbelen vrijdagnamiddag een onwettige straf van 35 jaar geëist tegen Artusj Kazarian. De 37-jarige Armeniër was kort voordien schuldig verklaard aan doodslag en vijf pogingen tot doodslag.
Volgens de openbaar aanklager was de maximumstraf voor die feiten samen 35 jaar, maar het hof wees hem erop dat die slechts 30 jaar kon bedragen. De verdediging was geshockeerd door de vordering.

"Een vuurwapen afvuren in een openbare plaats getuigt van een zeer gevaarlijke ingesteldheid", zei de advocaat-generaal. "In Oost-Europa is het misschien de gewoonte om op dergelijke manier geschillen op te lossen, maar hier wordt dat niet aanvaard."

Volgens de magistraat van het openbaar ministerie konden voor Kazarian ook geen verzachtende omstandigheden gelden. "De psychiater spreekt van een laag normbesef en een gebrekkige emotionaliteit. Hij heeft misschien wel een bijna blanco strafregister, maar dat weegt niet op tegen de ernst van de feiten. Dit is een man die zijn halve leven heeft rondgezworven en op kosten van de maatschappij heeft geleefd. Bij de minste tegenkanting reageert hij agressief."

Ook zou de Armeniër nog steeds geen schuldbesef hebben en geen enkel medeleven betuigen met de slachtoffers. Daarom eiste de advocaat-generaal een straf van 35 jaar. De verdediging reageerde bij monde van meester Ann Van De Steen geshockeerd op de zware vordering.

"Het openbaar ministerie vraagt geen gerechtigheid maar wraak en citeert daarbij bijna uit verkiezingsprogramma's van politieke partijen van bedenkelijk allooi. Artusj Kazarian mag dan een vluchteling zijn, dat loutere feit maakt van hem nog geen slecht mens. Was hij een Belg geweest, dan was zijn blanco strafblad wel als verzachtende omstandigheid in aanmerking genomen."

Kazarian beseft volgens zijn advocaten maar al te goed dat hij misbruik heeft gemaakt van de Belgische gastvrijheid. "Maar hij heeft evenveel recht op een tweede kans als ieder ander", besloot de advocate.

Assisenvoorzitter Antoon Boyen wees op zijn beurt het openbaar ministerie terecht. "Bij samenloop van verschillende misdrijven kan de maximumstraf slechts met 5 jaar verhoogd worden, als dat maximum niet meer dan vijftien tot twintig jaar bedraagt", zei de voorzitter.