Studie doet houding Belgen tegenover hoofddoek uit de doeken

Print
Het centrum voor psychologie van de faculteit Religie van de Katholieke Universiteit van Louvain-La-Neuve heeft twee studies opgezet om de houding van de Belgen tegenover de hoofddoek te onderzoeken. Onverdraagzaamheid en racisme zouden aan de basis liggen van de intolerantie tegenover hoofddoeken.
Zowat 69 procent van de ondervraagden ziet de hoofddoek als een teken van onderdrukking en 53,3 procent vindt dat het gebruik volledig indruist tegen de westerse, moderne gewoonten. Iets meer dan 50 procent vindt dat het dragen van een hoofddoek verboden zou moeten worden op openbare plaatsen.

Uit de studie blijkt dat autochtone Belgen, die individuele zelfstandigheid hoog in het vaandel dragen, zich eerder verdraagzaam opstellen tegenover het dragen van een hoofddoek. Het opleidingsniveau heeft weinig of geen invloed op de houding tegenover de hoofddoek.

Racisme, hoe subtiel ook, is ook een reden om zich vijandig op te stellen tegenover deze gewoonte. Ook anti-religieuze mensen hebben problemen met mensen die een hoofddoek dragen. Het zou hen een gevoel van onveiligheid geven.

Voor de onderzoekers is deze studie een bewijs dat de maatschappij nog een lange weg moet afleggen in haar strijd tegen racisme en onverdraagzaamheid.