Vlaams Economisch Congres voor het eerst in Diepenbeek

DIEPENBEEK - In 2002 wordt het Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres (VWEC) voor de eerste keer in Diepenbeek georganiseerd. Thema is ditmaal

Waardecreatie in de stakeholder-organisatie

. Het tweejaarlijkse VWEC is door de jaren uitgegroeid tot een zeer grootschalig evenement, dat wordt bijgewoond door een duizendtal wetenschappers en mensen uit de bedrijfswereld. Congresvoorzitter is Ludo Peeters, gewoon hoogleraar econometrie aan het LUC.

Jos STERK

BR>

Het 25ste congres van het VWEC richt zich zowel tot academici als tot de bedrijfswereld, de overheid en de beleidsbemiddelende instanties en groeperingen. Als voorlopige titel werd gekozen voor

Waardecreatie in de stakeholder-organisatie

. Bedrijven vervullen een belangrijke rol in het proces van de maatschappelijke voortbrenging of waardecreatie. In de stakeholder-visie ligt de klemtoon daarbij op het duurzaam ondernemen, wat meer is dan alleen maar het ecologische aspect. Om de overlevingskansen van een bedrijf op langere termijn veilig te stellen, is bijvoorbeeld de aanwezigheid van gemotiveerd personeel een noodzakelijke voorwaarde. Het gaat dus niet op om alleen de aandeelhouders tevreden te stellen. De belangen zijn dikwijls niet gelijklopend en de spanningen die daaruit voortvloeien dienen op een voor alle partijen bevredigende manier te worden opgelost. Steeds meer bedrijven geloven in ethisch ondernemen en bekommeren zich daarom om de

stakeholders

(belanghebbenden). Dat zijn de werknemers, aandeelhouders, toeleveranciers, klanten, buurtbewoners enzovoort, kortom eigenlijk iedereen die van ver of van dichtbij bij het bedrijf betrokken is.

TEW

Over dit probleem en nog veel meer aanverwante thema's zullen de congresgangers zich in 2002 in Diepenbeek mogen bezinnen. Die datum lijkt nog ver verwijderd, maar met de voorbereidingen is nu al gestart. Congresvoorzitter Ludo Peeters: «Na de integratie van de Economische Hogeschool Limburg met het Limburgs Universitair Centrum zijn we de faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen geworden. Daardoor mag de vereniging van ex-studenten dit congres organiseren. Het is voor de eerste keer dat Diepenbeek die eer krijgt toegewezen, dus we gaan ons uiterste best doen om er een geslaagde gebeurtenis van te maken.»

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer