Open Vld start nieuw liberaal opinieblad

Print
Open Vld lanceert een nieuw liberaal opinieblad. Onder de titel "Open" verschijnt het blad, dat als doel heeft het liberalisme in Vlaanderen inhoudelijk te onderbouwen, voortaan vijf maal per jaar. Hoewel het blad sterk partijgebonden is, staat het open voor bijdragen van niet-leden.
"De lancering van het opinieblad staat een beetje los van de verkiezingen van 10 juni. Binnen de partij zijn we er al een tijdje mee bezig", stelde partijvoorzitter Bart Somers maandag bij de voorstelling van het eerste nummer. Een gelijkaardig tijdschrift oprichten, is eigenlijk een oude droom uit de periode van de start van de VLD. Maar door allerlei omstandigheden is de realisatie er nooit van gekomen.

De Vlaamse liberalen trachten al sinds verschillende maanden de klemtoon op het inhoudelijk debat te leggen. Daartoe werden in de vijf Vlaamse provincies liberale labo's opgericht, die leden de ruimte bieden om na te denken en te debatteren over maatschappelijke en politieke thema's.
De labo's tellen intussen zo'n 210 'laboranten', onder wie veel nieuwe mensen, verzekert kamerlid en coördinator Hilde Vautmans.

Het zijn vooral de beste pennenvruchten uit die labo's die in "Open" worden opgenomen, maar er is ook ruimte voor gastbijdragen. Een "apetrotse" hoofdredactrice Sofie Staelraeve, de eerste opvolger op de Kamerlijst in West-Vlaanderen, noemt de lancering "de start van een nieuw verhaal. Het is de bedoeling het blad gestaag op te bouwen. Ik ben er mij van bewust dat het zal moeten groeien", stelde ze.

"Open", een "liberaal opinieblad voor kritische geesten", verschilt duidelijk van de Burgerkrant. Dat is een partijmagazine, terwijl "Open" tot doel heeft "het liberalisme in Vlaanderen te onderbouwen en nieuwe richtingen te zoeken om de maatschappelijke uitdagingen aan te pakken", aldus Somers.

Het eerste nummer verschijnt op 5.000 exemplaren en wordt verdeeld onder de laboranten, universiteiten en hogescholen, bibliotheken en boekhandels. Het bevat bijdragen over onder meer globalisering, rekeningrijden, migratie, vergrijzing en Kyoto. Het volgende nummer verschijnt nog voor de verkiezingen. Daarna zijn er edities in oktober en tegen het jaareinde.